Co to jest marksizm kulturowy?

- T.K. Neuropkin

Przeglądając manifest norweskiego terrorysty Andersa Breivika zauważyłem, że jednym z istotniejszych pojęć dla Breivika było pojęcie “marksizmu kulturowego”, pojawia się w jego tekście 107 razy. W Polsce “marksizm kulturowy” to temat raczej nieznany, choć ostatnio ktoś napisał na ten temat książkę a termin propaguje Stanisław Michalkiewicz. Pomyślałem, że warto prześledzić genezę tego pojęcia, skąd się wzięło i co dokładnie oznacza1.